АУТОРСКА ПРАВА

ОРТОДОКС™ полаже ауторска права на све властите садржаје (текстуалне, визуелне и аудио материјале, базе података и програмерски код). Неовлашћено коришћење било ког дела сајта сматра се кршењем ауторских права www.ortodoks.rs сајта и подложно је тужби.

ОРТОДОКС™ на сајту www.ortodoks.rs линкове објављује у доброј намери и не може се сматрати одговорним за садржаје изван портала.

ПОСЛОВНА ПРИВАТНОСТ

ОРТОДОКС™ задржава право да на сајту www.ortodoks.rs без најаве повремено промени или модификује правила. О важним променама и допунама www.ortodoks.rs сајта може обавестити кориснике путем електронске поште или објављивањем на сајту.

ОРТОДОКС™ се обавезује да штити вашу приватност и гарантује употребу остављених информација искључиво у сврхе анализа и побољшања квалитета пружања услуге.

Сви лични подаци које корисник сајта попуни у понуђеним пољима третирају се као строго поверљиви а чувају се трајно, до евентуалног опозива.

Прикупљају се само неопходни, основни подаци о кориснику сајта и подаци неопходни за пословање и информисање корисника сајта у складу са законом, добрим пословним обичајима, а у циљу пружања квалитетне услуге.

 

Сви подаци о кориснику сајта се строго чувају и обрађују у складу са важећим прописима и доступни су само запосленима којима су ти подаци неопходни за обављање посла.

Подаци о личности се неће чинити доступним трећим лицима без изричитог пристанка лица на које се односе.

Ваша безбедност је гарантована јер користимо најновије безбедносне мере да заштитимо Ваше податке приликом посете сајту www.ortodoks.rs.

ОРТОДОКС™ се обавезује да ће чувати приватност корисника сајта, осим у случају тешког кршења правила www.ortodoks.rs сајта или незаконитих активности корисника.

Како би сте уживали у свим могућностима нашег веб сајта, оптимално решење и наша препорука је да користите „google Chrome